CENTRE COPII

Instituție

Contacte

Detalii

1.Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) – adresa: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 61/2
 • office@cnpac.org.md
 • www.cnpac.md

Misiunea Centrului este de a proteja copiii în situaţii de risc şi copiii victime ale tuturor formelor de abuz, prin activităţi de prevenire şi servicii specializate adresate copiilor şi familiilor acestora.

2.Centrul de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament pentru Copii şi Tineri în Situaţii de Risc „Casa Speranţei” – or. Fălești

Scopul de a asigura cămin temporar, adecvat şi  sigur beneficiarului în situaţie de risc.
Capacitatea maximă este de 32 de beneficiari, inclusiv 10 locuri de plasament temporar.

3.Centrul de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament pentru Copii şi Familii în Situaţii de Risc „ProSperare”– s. Bocșa

Scopul de a asigura cămin temporar, adecvat şi  sigur beneficiarului în situaţie de risc.
Capacitatea 32 beneficiari, 12 locuri pentru plasament temporar.

4.Centrul de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament pentru Copii şi Familii în Situaţii de Risc „Împreună” – c. Ciolacul Nou

Scopul de a asigura cămin temporar, adecvat şi  sigur beneficiarului în situaţie de risc.
Capacitatea 32 beneficiari, 12 locuri pentru plasament temporar.

5.Centrul de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament pentru Copii şi Familii în Situaţii de Risc „Nufărul Alb”– s. Glinjeni

Scopul de a asigura cămin temporar, adecvat şi  sigur beneficiarului în situaţie de risc.
Capacitatea 32 beneficiari, 17 locuri pentru plasament temporar.

6.Centrul de Asistenţă Socială de Zi şi Plasament pentru Copii şi Familii în Situaţii de Risc „Vivatis”– s. Călineşti

Scopul de a asigura cămin temporar, adecvat şi  sigur beneficiarului în situaţie de risc.
Capacitatea 32 beneficiari, 14 locuri pentru plasament temporar.

7. Centrul de plasament maternal pentru cupluri părinte-copil (Ungheni, Cornești) – adresa: r-ul Ungheni, s. Cornești
 • CM_Ariadna@yahoo.com
 • artemida.md

Este o instituție publică de tip adăpost, înființată în anul 2008, dispune de 17 locuri.Serviciile oferite: informare, plasament, consiliere, asistență juridică, însoțirea în instanța de judecată, suport pentru copiii victimelor, instruiri interne pentru personal, reintegrare socială, sensibilizare etc.

8.Direcţia municipală Chişinău pentru protecţia drepturilor copilului) – adresa: mun. Chişinău, str. Al. Vlahuță 3
 • dmdpcchisinau@mail.ru
 • cdf.md

Misiunea Direcției este de a promova și asigura respectarea drepturilor copilului, ocrotirea copilului și a familiei prin asistență și acordarea serviciilor de calitate, acțiuni de prevenire a intrării copilului în dificultate, intervenție în caz de necesitate și aprobarea măsurilor de protecție, dezvoltarea sistemului de protecție a copilului în mun. Chișinău și formarea speciliștilor ce activează în domeniu.

9.Centrul de asistenţă psihosocială a copilului şi familiei „Amicul” din Chişinău – adresa: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 61/2
 • ajutauncopil@cnpac.org.md
 • www.cnpac.md

Servicii oferite: prevenirea violenţei în familie şi acordarea asistenţei specializate victimelor; plasament de urgenţă (30 locuri); organizarea unor servicii de urgenţă în situaţia femeilor abuzate în cadrul familiei, precum şi organizarea serviciilor de consiliere pentru agresorii familiali.

10.Centrul de plasament temporar și reabilitare pentru copii în situaţie de risc „Drumul spre Casă” (Bălţi) – adresa: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 61/2
 • cprtcopii@yandex.ru

Centrul este de tip adăpost și funcționează non-stop. Servicii oferite: îngrijire temporară pentru copii şi persoane tinere în situaţii de dificultate; plasament (7 locuri), informare, intervenție în situația de criză, psihoterapie, consiliere juridică (drept civil, ordonanțe de protecție), însoțirea la procesul de judecată, sprijin pentru copiii victimelor, reintegrarea socială, asistență medicală, monitorizare/evaluare şi lucrul în rețea.

11.Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia” (Soroca) – adresa: or. Soroca, str. Mihai Sadoveanu nr. 21
 • tineri.liberi@gmail.com
 • dacia.org.md

Este o instituţie necomercială, fondată în anul 2003, în baza parteneriatului public-privat. În anul 2005 a fost creat un serviciu de plasament în cadrul centrului, oferind posibilitatea de a susţine pe cei mai neajutoraţi tineri, orfani, din familii dezavantajate economic sau cu prezenţa violenţei domestice.Centrul este constituit graţie colaborării între Consiliul Raional Soroca, Primăria oraşului Soroca şi cu suportul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, Reprezentanţei UNICEF în Moldova şi cu suportul propriu al fondatorilor.

12.Direcţia municipală Chişinău pentru protecţia drepturilor copilului) – adresa: mun. Chişinău, str. Al. Vlahuță 3
 • simionsirbu@yahoo.com
 • artemida.md

Servicii oferite: asistenţă socială, psihologică, juridică, medicală, activităţi de recuperare, reabilitare, schimb de comportament şi reintegrare socială a agresorilor familali. Psihologul, asistentul social și juristul lucrează cu agresorii timp de 3-6 luni, după un program personalizat. Agresorii frecventează centrul o dată sau de două ori pe săptămână beneficiind de consiliere individuală și instruiri în grup.

13.Centrul de plasament temporar și reabilitare a copiilor de vîrstă fragedă – adresa:
mun.Chișinău, bd.Cuza-Vodă 29/4

Centrul este de tip adăpost și funcționează non-stop. Servicii oferite: îngrijire temporară pentru copii şi persoane tinere în situaţii de dificultate; plasament (7 locuri), informare, intervenție în situația de criză, psihoterapie, consiliere juridică (drept civil, ordonanțe de protecție), însoțirea la procesul de judecată, sprijin pentru copiii victimelor, reintegrarea socială, asistență medicală, monitorizare/evaluare şi lucrul în rețea.

14.

Centrul de plasament Chișinău – adresa:
Chișinău, str. Cuză Vodă, 29/4 

15.

Gimnaziul – internat numărul 2, Chișinău: adresa – str. Grenoble 191

16.

Gimnaziul – internat numărul 3, Chișinău:
adresa – str. George Cașu 10

17.

Școala auxiliară – internat nr.5, Chișinău:
adresa – str. Lomonosova 42

18.

Școala auxiliară – internat nr.6, Chișinău:
adresa – str. G. Ureche 28

19.

Școala specială nr.12 pentru copii hipoacuzici și surditate tardivă, Chișinău:
adresa – str. Cuza Vodă 34

20.

Școala  pentru copii cu deficiențe de vedere, Chișinău:
adresa – str. B. Părcălab 32

21.

Școală pentru surzi și copii cu auz slab, Chișinău – adresa:
Chișinău, șos. Hîncești 68A  

22.

Adăpost al Comunității evreiești,
Chișinău – adresa:
Chișinău, V. Lupu 82

23.

Gimnaziul – internat pentru copii – orfani, or. Bălți

24.

Școala- internat auxiliară or. Bălți

25.

Școala- internat pentru copii orbi, or. Bălți

26.

Ceadîr-Lunga, școala- internat 

27.

Școala de tip – internat pentru copii orfani Cărpineni, raionul Hîncești

28.

Școala de tip – internat pentru copii orfani, Strășeni: adresa – str. Toma Ciorba 11 

29.

Sanatoriu – internat pentru copii cu tulburări neuropsihice, r. Rezina

30.

Internat pentru copii cu deficiențe de auz, Hîrbovăț, r. Călărași

31.

Gimnaziu – internat
s. Năpadova r. Florești

32.

Gimnaziu – internat
s. Cupcini, r. Edineț:
adresa – str. Chișinăului 11

33.

Complexul social ” Împreună” Cahul: adresa – str. Doinelor 2

34.

Internat pentru copii cu dizabilități, Orhei

35.

Școala – internat auxiliară, s. Bulboaca, raionul Anenii Noi

36.

Casa pentru copii cu dizabilități mentale și fizice, Hîncești

37.

Școala – internat Congaz

38.

Orfelinatul din Vâscăuți, r. Florești

39.

Orfelinatul din Cimișlia

40.

Casa de copii s. Albineții Vechi

41.

Școala – internat auxiliară s. Popiasca, r-l Ștefan Vodă

42.

Orfelinatul din Bender:
adresa – str. Leningrad 20

43.

Internat s. Popenchi, r-l Rîbnița 

44.

Centrul de plasament temporar pentru copii în situație de risc “Amic”, com. Larga, r. Briceni

45.

Centrul de plasament temporar și reabilitare pentru copii, mun. Bălți, str. I. Franco. Nr. 44

46.

 Centrul de plasament temporar al copiilor în situație de risc “Drumul spre casă”, mun. Bălți, str.
Severenco 23B

47.

Centrul de plasament pentru copii (Small Group Homes), mun. Chișinău, str. Ipolit Soroceanu, nr. 73

48.

Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche”, mun. Chișinău, str. N. Dimo, nr. 11/5

49.

Centrul de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă, mun. Chișinău, str. Cozmescu,
nr. 51

50.

Centrul de Plasament – Speranța copiilor, mun. Chișinău, str. Baltă, nr.1

51.

Centrul de Plasament – Regina Pacis, mun. Chișinău, str. A. Iancu, nr. 17

52.

Casa Copilul Preafericitul Iosif, mun. Chișinău, str. O Ghibu, nr. 4/2

53.

Centrul municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vîrstă fragedă: Chișinău, str. Cuza Vodă, nr. 29/4

54.

Centru pentru Copilărie, Adolescență și Familie, mun. Chișinău, str. Grenoble, nr. 163/5

55.

Centrul de consiliere pentru copii şi familii în situaţie de risc „Căldura casei”, or. Drochia, str. Al cel
Bun, nr. 21

56.

Centrul de asistență socială de zi și plasament pentru copii și familii în situații de risc „Vivatis”,
r. Fălești, s. Călinești

57.

Centrul de asistență socială de zi și plasament pentru copii și familii în situații de risc „Vivatis”,
r. Fălești, s. Călinești

58.

Centrul de asistență socială de zi și plasament temporara pentru copii și familii în situație de risc
„ProSperare”, r. Fălești, com. Risipeni, s. Bocșa

59.

Complexul de servicii sociale „Pentru –Voi”,
or. Fălești, str. Cernăților 5

60.

Centrul de asistență socială de zi și plasament pentru copii și familii în situații de risc „Împreună”,
r.
Fălești, s. Ciolacu Nou

61.

Centrul de asistență socială „Nufărul Alb”, r. Fălești, s. Glinjen

62.

Centrul de asistență socială de zi și plasament pentru copii și tineri aflați în situație de risc Casa
Speranței, str. Ștefan cel Mare

63.

 Centrul de plasament temporar pentru copii în situație de risc „Brîndușa”, or. Hîncești, str. Șleahul
Mereșenilor, nr. 2

64.

 Centrul comunitar multifuncțional „Generația Nouă”,
r. Orhei, s. Peresecina

65.

Centrul de plasament temporar pentru copii și familii în situație de risc Raza soarelui, or. Sîngerei, str.
Independenței, nr. 223

66.

Centrul de asistență socială pentru familie și copil, or. Ștefan Vodă, str. Testimițanu, nr. 1

67.

 Centru de zi Speranța
s. Zorile, r. Orhei

68.

 Centrul de Plasament Temporar al copiilor în situaţii de risc “Azimut”, or. Soroca, str. Al. Cel Bun,
nr. 54

69.

 Centrul de plasament temporar pentru copii în situație de risc,
or. Strășeni, str. drumul Scoreiului, nr.5

70.

 Centrul de plasament „Speranța”pentru copii în dificultate, or. Șoldănești, str. 1 Mai, nr. 11

71.

 Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități,
or. Orhei, str. V. Cupcea 4

 • cp.orhei@anas.md

Plasament temporar pentru copii

72.

 Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități,
mun. Hîncești: adresa – or. Hîncești, str. A. Marinescu 16

 • cp.hincesti@anas.md

Plasament temporar pentru copii

73.

 Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți,
Soroca: adresa – or. Soroca, str. Alexandru cel Bun 54

 • cp.soroca@anas.md

Plasament temporar pentru copii

74.

Misiunea socială Diaconia: 
adresa or. Chișinău, str. Criuleni 22

 • office@diaconia.md
 • diaconia.md

Dezvoltă modele de intervenție socială inclusiv Centre de Resurse în localitățile din țară (asistență acordată oamenilor aflați în dificultate), Cantina Socială susținută de Campania Masa Bucuriei (sute de bătrâni singuratici primesc zilnic un prânz cald), Centrul Maternal În Brațele Mamei (asigură 100 de zile în siguranță pentru cupluri mamă-copil), Apartamentul Social (tinere orfane sau din familii vulnerabile găzduite anual), Banca de haine și Programe pentru copii și tineri.

75.

Copil, Comunitate, Familie (CCF/HHC): adresa – Chișinău,
str. A. Pușkin 16, nr. 5 – 6, MD-2012

 • contact@ccfmoldova.org
 • diaconia.md

CCF Moldova creează pentru copiii în nevoie un mediu de speranţă şi respect, în care ei îşi pot dezvolta potenţialul complet şi oferă instrumente practice pentru o schimbare pozitivă în viaţa copilului, familiei şi comunităţii. CCF Moldova contribuie la procedul de dezinstituționalizare, reintegrare și contribuie la menținerea copiilor alături de părinți prin acordarea asistenței profesioniste.

76.

Casa Angelus: adresa – Chișinău, str. Mihai Eminescu 42/2, MD 2012

 • info@hospice.md
 • hospice.md

Centrul Casa Angelus este singura instituție de îngrijiri paliative pediatrice din țară. Este Acasă pentru copilași aflați în stadii terminale ale unor boli dure sau cu afecțiuni extrem de grave. Pentru toți ei, orice suport înseamnă o activitate în plus, care să-i distragă de la durere.

77.

AutismMap:  Chișinău

 • youremail@autismap.md
 • autismmap.md

Copiii cu autism pot deveni profesioniști străluciți, care să poată ulterior avea grijă de ei singurei, atunci când părinții nu le vor mai putea fi alături. Dar ei au nevoie de suportul nostru. Fiecare clipă din fiecare zi, pentru familiile în care cresc copilași cu autism – este o luptă. Luptă pentru o viață normală.

78.

Concordia (proiecte sociale): Chișinău

 • moldova@concordia.md
 • concordia.md

Asociația Obștească „CONCORDIA. Proiecte sociale” este o organizație neguvernamentală, necomercială și apolitică, care și-a început activitatea în anul 2004. Scopul principal este contribuirea la integrarea armonioasă în societate a persoanelor defavorizate, promovarea drepturilor şi oferirea asistenței sociale necesară acestor persoane

79.

Concordia (proiecte sociale):
Chișinău, Str. A. Corobceanu 13/1

 • moldova@concordia.md
 • concordia.md

Asociația Obștească „CONCORDIA. Proiecte sociale” este o organizație neguvernamentală, necomercială și apolitică, care și-a început activitatea în anul 2004. Scopul principal este contribuirea la integrarea armonioasă în societate a persoanelor defavorizate, promovarea drepturilor şi oferirea asistenței sociale necesară acestor persoane

80.

FUNDAŢIA REGINA PACIS:
Chișinău,str. Sfatul Tarii 17, of. 32 (intrarea din str. Sciusev 102)

 • chisinau@reginapacis.org
 • fondazione@reginapacis.org
 • reginapacis.org

Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” – a fost înfiinţat în martie 2003 (reorganizat în 2006) este o subdiviziune a Fundaţiei „Regina Pacis”, cu statut juridic independent, având ca atribuţie principală asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie, supraveghere medicală şi pregătire, în vederea re/integrării familiale şi/sau includerii sociale. Beneficiarii centrului sunt copiii cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor; copiii abandonaţi; copiii orfani; copiii străzii; copiii care provin din familii defavorizate sau social vulnerabile.